4گرم فلز روي را در يك شيشه كوچك بريزيد. در يك شيشه بزرگتر يا يك لوله آزمايش 4 گرم  NH4NO3 و يك گرم NH4CL  و نيم گرم Ba(NO3)  بريزيد. درست در زمان اجراي نمايش گرد روي را به شيشه بزرگتر بيفزائيد و درب آن را بگذاريد وبه شدت تكان دهيد تا كاملاً مخلوط شوندمخلوط خاكستري رنگي به وجود مي آيد ان را بر روي يك سطح نسوز ريخته و به صورت كپه اي در آوريد و چند قطره آب روي آن بپاشيد (اين كار را مي توانيد با تكان دادن انگشتان خيس انجام دهيد) آتش سبز رنگي خود به خود فوران مي كند.

+ نوشته شده توسط سید محمد موسوی در پنجشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۸۶ و ساعت 14:14 |

 

C2H5OH  + O2                          2 CO2 + H2O

 

حدود 75 میلی لیتر از یک محلول 50:50 آب- اتانول را در یک بشر 250 میلی لیتری بریزید.

 یک دستمال کتانی (نخی) را در آن قرار دهید تا محلول را خوب جذب کند . دستمال را با یک انبر دسته بلند بگیرید و آتش بزنید چراغ ها را خاموش کنید واجازه دهید دستمال تا حدود 30 ثانیه بسوزد شعله را خاموش کنید. دستمال نسوخته و سالم مانده است.

 

+ نوشته شده توسط سید محمد موسوی در پنجشنبه دهم اسفند ۱۳۸۵ و ساعت 17:30 |

وقتی عاشق می شويم به نظر می رسد مغز ما طبيعی فعاليت نمی کند . کف دستانمان عرق می کند ، نفسهايمان بند می آيد ، به درستی نمی توانيم فکر کنيم و احساسی شبيه به اينکه پروانه ای در دلمان پر ميزند به مادست  می دهد. با اين همه اين احساس شگفت انگيز است . جرقه آن می تواند با چيزی به سادگی ديدن چشم ها ، لمس کردن دست ها،شنيدن موسيقی يا خواندن کتابی به وجود آيد.

عامل ايجاد اين تحريک، مولکول کوچکی موسوم به فنيل اتيل آمين است.اين مولکول همراه با دوپامين و نوراپی نفرين ميتواند يک حس نا معلوم ولی شادی آفرينی را که منجر به علاقه سير ناپذيری می شود ايجاد کند.ولی متاسفانه در اينجا محدوديت هايی به خاطر برخی بمباران انتقال دهنده های عصبی ناشی از برخی پاسخ دهنده های کسل کننده وجود دارد.

فنيل اتيل آمين ماده ای شيميايی طبيعی شبيه آمفتامين و دوپامين است که تجربه عالی عشق را برای ما فراهم می کند.

چيزی که توصيف عشق را مشکل می کند تلنگرهای اوليه آن در قشر جلوی مغزاست که انسان را قادر می سازد لذت بودن با شخصی خاص را ، حتی اگر تا آن زمان بک بار بيشتر او را ملاقات نکرده باشد ، برای خود پيش بينی کند. اگر اين تلنگرها به اندازه کافی قوی باشند به آن ((حافظه آينده)) گويند که درگير پاسخ به جنگ و گريزهای قديمی قسمت جلوی مغز و مسئول رفتارهای ناخواسته ای چون لکنت زبان، عياشی،لودگی و خنده های بلند به لطيفه های ديگران خواهد بود.اندورفينها که ساختاری شبيه به مرفين دارند بيشتر به ماده ای که می تواند در انسان احساس خوشی و شعف ايجاد کند شناخته شده اند. اين مواد به عشاق ، آرامش مشابهی می بخشد ولی نه در همان لحظات اول.

اندورفينها در مراحل اوليه جذب با تحريک تک ياخته های خاصی در مغز ميانی به شکل کاتاليزگر عمل کرده و آمفتامين های طبيعی قوی يعنی دوپامين و فنيل اتيل آمين را تحریک می کنند .آنها با فرمانهای خود در مغز فکر و خيال ها را طراحی می کنند ، هر فکرو خيالی را !!!!

www.monash.edu.au/puds/motage/96-01/love-drug.html                                      منبع:

 

+ نوشته شده توسط سید محمد موسوی در یکشنبه هشتم بهمن ۱۳۸۵ و ساعت 13:8 |

Powered by WebGozar

ebGozar.com Newsletter code -->